Blodprøver 
og andre prøver til laboratoriet, afhentes af sygehusets portør alle
dage kl. 11 og 15. Vær opmærksom på at vi lukker tidligt fredag, så der
er sidste tid til blodprøvetagning og indlevering af urinprøver senest
kl. 10.45. 1. maj afhentes ikke prøver til laboratoriet, hvorfor vi ikke
kan tage blodprøver denne dag.

Sundhedstjek eller helbredstjek aftales direkte med lægen.

Årskontrol (når du får medicin) aftales på telefonen i sekretariatet eller ved konsultation.