Attester Priser
Motorattest Kr. 500,-
Motorattest – kroniker Kr. 550,-
Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed Kr. 625,-
Frihåndsattest Kr. 500,-
Varighedserklæring Kr. 500,-
Mulighedserklæring Kr. 1200,-
Værgemålsattest Kr. 1250,-
P-kort invalidevogn Kr. 250,-
Handicapskilt Kr. 500,-
Sikkerhedssele, Fritagelse Kr. 500,-
Medicinattest, lande uden for Schengen Kr. 500,-
Lægeerklæring til udlandet ved corona Kr. 750,-
Helbredsattest til jernbanepersonale Kr. 1500,-

Udover ovennævnte findes der et større antal attester og erklæringer. Nærmere oplysninger om disse fås hos lægerne eller sekretærerne.