Vi tilbyder desværre ikke rejsevacciner. Det gælder alle henvendelser om vaccination i forbindelse ved rejse. I bedes i stedet rettet henvendelse til et privat vaccinations-bureau. Det kunne fx være Danske Lægers Vaccinations Service, www.sikkerrejse.dk