Recepter oprettet af speciallæger, skal fremover fornyes af speciallægen. Det samme gælder sygehus.

Det betyder for dig, at vi som udgangspunkt ikke fornyer recepter som speciallæge eller sygehus har oprettet.
Hvis man er afsluttet fra speciallæge/sygehus, og behandlingen er overgivet til egen læge, fornyer vi naturligvis stadig